Prosjekter

NEB Risør 2014/1520140515_104313

Disse bygningene leveres som vertikale elementer med kledning i gran malt to strøk, de kan også leveres med lerke kledning.
Installasjonen tar 10 timer. Dette prosjektet har mer enn 100 bygninger, og kjører over en 3 års periode.